RS232 Pinbelegung


RS232 Kabelstecker 9-Pin weiblich Pinbelegung

RS232 Pinbelegung

1:

DCD

2:

RxD

3:

TxD

4:

DTR

5:

GND

6:

DSR

7:

RTS

8:

CTS

9:

RI

RS232 to USB converter
at-mega


RS232 Kabelstecker 9-Pin männlich Pinbelegung

RS232 Pinbelegung

1:

DCD

2:

RxD

3:

TxD

4:

DTR

5:

GND

6:

DSR

7:

RTS

8:

CTS

9:

RI

RS232 to TTL converter
at-mega